Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

 

 


Podporuje mojeID

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nakupování v internetovém obchodě www.baby-zone.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Prodávající: SK Group s.r.o., Slovanská 39, 360 18 Karlovy Vary, IČO 28045564.

Kupující:

Fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu baby-zone.cz.

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci.

Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.baby-zone.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

c) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

d) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo v objednávce.

e) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

f) Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.baby-zone.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Zákazník má právo zažádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace) telefonicky či emailem.

g) Ceny uvedené v katalogu zboží jsou konečné. Firma není plátcem DPH.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

 

 • Storno objednávky

   

  Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do dvou hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu info@baby-zone, v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil a objednávku ve lhůtě 2 hodin řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena - odeslána do 3 pracovních dnů zpět, a to poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem (dle přání zákazníka). Pokud kupující stornuje objednávku později, než ve shora uvedené lhůtě 2 hodin, bude prodávají akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje..

 • Platební podmínky

Našim zákazníkům nabízíme dva nejrozšířenější způsoby úhrady zboží:

 

  1. Zboží může být zasláno na dobírku - je zaplaceno při převzetí na Poště nebo kurýrní službou
  2. Zboží je možné platit předem na účet provozovatele - po obdržení platby na účet bude zboží do 5 dnů odesláno. Výhodou platby předem je nižší platba za dopravné. Číslo účtu a variabilní symbol bude zaslán mailem.
  3. Zboží je možno odebrat osobně po dohodě s prodejcem při platbě hotově.

V případě zájmu našich zákazníků připravíme rozhraní ČSOB pro bezhotovostní platby prostřednictvím internetu.

 

Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné - provozovatel obchodu není plátcem DPH.

 • Vrácení zboží

Pokud se zakoupeným zbožím z našeho obchodu nejste spokojeni, máte právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní po převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Zboží bude prodávajícím po předchozí dohodě se zákazníkem a po doručení takového zboží (na adresu provozovatele) přijato. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Nezasílejte nám prosím vracené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje se tím doba dořešení celé záležitosti.

 

O úmyslu vrátit zboží zakoupené v našem obchodě nás prosím informujte mailem na adresu info@baby-zonenebo telefonicky +420 774 048 760. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

 • Reklamace

V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jako v kterékoliv běžné „kamenné“ prodejně v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem. S každou zásilkou obdrží kupující doklad o nákupu zboží (daňový doklad, dodací list), který zároveň slouží i jako záruční list pro případnou reklamaci.

Na zboží objednané a zakoupené prostřednictvím www.baby-zone.cz poskytujeme standardní záruku v délce 2 let od data dodání zboží.

 • Ochrana osobních údajů

 

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána jen v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tato data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení dopravci a to pouze za účelem doručení zboží zákazníkovi. Údaje o nákupech (objednávky) jsou shromažďovány za účelem vyřizování reklamací a ke zpětné kontrole účetních dokladů. Informace o zákazníkovi a o jeho nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Provozovatel se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.
Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu. 
Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.
Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 

 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte na email: info@baby-zone.cz nebo na tel. čísle +420 774 048 760.